Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
El teu concesionari

Política de Privacitat

La seva privacitat és important per a nosaltres així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i amb quina finalitat, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari haurà de llegir atentament aquest Política de Privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeix la obligació de pre avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.1. Responsable del tratamiento:
 • Identitat: Motos Bordoy S.A. (también el prestador)
 • NIF: A58000811
 • Direcció postal: Avda. Castellbisbal, 120 08191 Rubí (Barcelona)
 • Correu electrònic: motosbordoy@motosbordoy.com

Motos Bordoy S.A., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGDP) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índoles tècniques i organitzatives, per a garantitzar i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Mètode d'obtenció de les dades i dades que recabem

Les dades que recollim i la forma per la que les obtenim és la següent:

 1. A través del formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon
 2. A través del formulari de registre: nom, email, edat
 3. A través del formulari de sol·licitut de serveis i/o productes: nom, email
 4. A través de la subscripció a la newsletter
No es tracten categories de dades especialment protegides.

3. Finalitat del tractament

Les seves dades personals no només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cada una de les finalitat a l’apartat corresponent de la web:

 1. Formulari de contacte: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 2. Formulari de registre: per a la creació d’un compte d’usuari i pugui accedir a les funcionalitats de la web.
 3. Formulari de subscripció a la Newsletter: per a remetre-li les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en el cas de que l’usuari ho hagi consentit expressament. 
 4. Formulari de sol·licitud d’oferta: per a fer-li arribar la oferta sobre el model que ha sol·licitat. 
 5. Formulari de sol·licitud de serveis i/o productes: per a sol·licitar els serveis / productes que oferim a la web. La sol·licitud serà gestionada per correu electrònic i el pagament no es gestionarà / es gestionarà a través de la web. 
 6. Descàrrega de continguts com a subscriptor: per a actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor dels mateixos. 
 7. Altres finalitats:
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent. 
  • Saber la seva opinió i millorar els serveis oferts a la web. 
  • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (mencionades a la política de cookies). 
  • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Motos Bordoy S.A., incloses les dels menors, en les què, per a la obtenció d’aquestes, s’hagi obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats a l’efecte pels centres dels quals els menors formen part. Tot i això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, puguin indicar la negativa al ‘ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb assumpte "baixa" a rgpd@motosbordoy.com.

D’acord amb la LSSICE, Motos Bordoy S.A. no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà el prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.


4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponents a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

5. Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Així mateix, conservarem les seves dades durant els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

6. Mitjans oficials de comunicació

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per a comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils de l’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de què disposi el mitjà en qüestió.

7. Destinataris de cessions o transferències

Motos Bordoy S.A. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una normal legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament de la què disposi el prestador en aquell moment.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de Motos Bordoy S.A., contractats a l’empresa Alterego Web, amb NIF B-55087761 i domicili fiscal a C/ Ponent 33B 4rt 1a (17600 - Figueres). El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i l’empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

8. Drets de les persones interessades

Com a usuari – interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets a Motos Bordoy S.A. presentant un escrit a la direcció posta de la capçalera o enviant un correu electrònic al EMAIL, indicant com assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre mitjà analògic en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que es suprimeixin les dades que resulten ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o no cessi al mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efecte o afecte significativament..

Com a usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de dades (aepd.es).9. Informació adicional

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i a tots els nivells de protecció necessàries per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Idioma

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

Anàlisi de perfils

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament de dites dates, a fi de ser segmentades o categoritzades amb la finalitat d’aplicar-les a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades l’elaboració de tals perfils no són dades que permetin identificar els usuaris, sinó que només mostres en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.

L’usuari que accedeix a aquesta web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a labors d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

Xarxes socials

L’informem que Motos Bordoy S.A. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de RAÓ SOCIAL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Motos Bordoy S.A. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en que general qualsevols que siguin els continguts que Motos Bordoy S.A. consideri inapropiats.
 • I en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Motos Bordoy S.A. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Motos Bordoy S.A. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler-les conèixer, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

Canvis en la present política de privacitat

Motos Bordoy S.A. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Motos Bordoy S.A. (www.sym.com.es) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment donat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Motos Bordoy S.A. (www.sym.com.es) en les condicions establertes en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Legislació

A tots els efectes les relacions entre Motos Bordoy S.A. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta Web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats i relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.